Tüp Bebek Tarihleri: Prof. Dr. Ulun ULUĞ'un İstanbul Alman Hastanesi ve Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'ndeki fourteen Yıllık Mirası

Üreme t?bb?n?n dinamik ortam?nda, Prof. Dr. Ulun ULU?'un miras?, ?stanbul Alman Hastanesi ve Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'ndeki 14 y?ll?k ola?anüstü görev süresiyle par?ldamaktad?r. Mükemmelli?e olan sars?lmaz ba?l?l???, ?n Vitro Fertilizasyona (IVF) öncü katk?lar?yla birle?ti?inde, sahada ve say?s?z birey ve ailenin hayat?nda silinmez

read more